衆議院教育再生に関する特別委員会  平成19年04月20日 「衆議院教育再生に関する特別委員会」で自民党を代表し冒頭質疑に立つ中山理事

kokkai1

kokkai2

kokkai3